Opstalverzekering vergelijken?

Postcode Huisnummer

Vragen rondom de opstalverzekering

Onze klantenservice ontvangt regelmatig vragen over de opstalverzekering en de inboedel-dekking. In deze blog lees je 5 veelgestelde vragen met daarop een antwoord.

Ben ik verplicht een inboedel of opstalverzekering af te sluiten?
Nee, niet vanuit de wetgever, een opstalverzekering is vanuit de hypotheekverstrekker meestal wel verplicht. Tevens bestaat er in de meeste gemeentes in Nederland een herbouwplicht, waardoor het verstandig is ook een opstalverzekering te nemen. Gezien de waarde van inboedel en opstal is het wel aan te raden deze verzekering te sluiten.

Is het verstandig om mijn inboedel- en opstalverzekering bij één maatschappij te sluiten?
Ja, bijvoorbeeld bij brand- of waterschade kunt u vaak gecombineerde schades hebben. Om te voorkomen dat twee verschillende verzekeringsmaatschappijen experts gaan sturen om de schade vast te stellen, is het goed alles bij dezelfde verzekeraar onder te brengen. Er kan dan ook geen discussie ontstaan of een schade op grond van de inboedel- of opstaldekking moet worden betaald. welke maatschappij de schade moet uitkeren.

Kan ik bij verhuizing mijn inboedel – en opstalverzekeringen opzeggen?
Bij een verhuizing vervalt het risico van de opstalverzekering . Deze kunt u dus opzeggen. Voor uw inboedel geldt dit bij de meeste maatschappijen niet, aangezien de inboedel meeverhuist. Het is verstandig altijd de actuele polissen te vergelijken om zo de goedkoopste maatschappij uit te kunnen kiezen.

Wat betekent onderverzekering?
Onderverzekering houdt in dat de waarde van uw inboedel of woonhuis hoger is dan het verzekerd bedrag. Wanneer u onderverzekerd bent krijgt u (zelfs bij de kleinste) schade maar een deel vergoed. Voorbeeld: uw inboedel is verzekerd voor 50.000 Euro en u slaagt erin een beginnend brandje te blussen. U kunt niet voorkomen dat uw gordijnen ter waarde van 500 Euro onherstelbaar beschadigd zijn. Bij inspectie van uw woning komt de verzekeringsexpert tot de conclusie dat uw hele inboedel 100.000 Euro waard is. U bent dan 50% onderverzekerd en krijgt maar 250 Euro uitgekeerd. U heeft weliswaar premie bespaard met het lagere verzekerde bedrag, maar dit staat natuurlijk niet in verhouding tot de schade die voor uw eigen rekening komt. Door op de website van Independer de inboedelwaardemeter (danwel de herbouwwaarde meter voor uw opstalverzekering) in te vullen en u op basis daarvan te verzekeren kunt u het probleem van onderverzekering voorkomen. Op de polis wordt dan een clausule opgenomen dat bij schade de werkelijke waarde wordt uitbetaald.

De uitkomst van de herbouwwaardemeter is veel lager dan de prijs waarvoor ik de woning heb gekocht. Klopt de berekende herbouwwaarde wel?
Voor de opstalverzekering wordt de herbouwwaarde op de polis vermeldt als verzekerd bedrag. Onder herbouwwaarde wordt verstaan ” het bedrag benodigd om een woning van gelijke kwaliteit en op dezelfde locatie te herbouwen”. Prijsbepalende factoren als de grondprijs en coulantheid spelen hierbij geen enkele rol. Zo zal er een groot verschil bestaan tussen de verkoopwaarde van een woning in Het Gooi en een zelfde type woning in Groningen, terwijl de herbouwwaarde van deze huizen nagenoeg gelijk zal zijn.